bilkentgrafik-contextture2-01

CON-TEXT TURE v.2

An Experimental Typography Exhibition

04-28 Nisan, 2017

Cermodern Hub Sanat Galerisi

Küratör Ekin Kılıç

Bilimsel içerikte, deney bir hipotezi ispatlamak ya da çürütmek için gerçekleştirilen eylemler bütününün tanımıdır. Grafik tasarım açısından bakıldığında ise, deneysellik, içerik ve bağlam ilişkisini ilham verici şekilde yorumlayan veya vurgulayan, özgün ve etkileyici görsel bir dil yaratma sürecindeki potansiyeli keşfetmeye yönelik bir yaklaşım, bir metadolojidir.

Deneysellik, bir grafik tasarımcının sanatçı olmasına imkan veren tasarım sürecidir; tasarımcının olabileceği en romantik durumdur.  Bir tasarımcının yaşamını sürdürmesi için yapabileceği ve/veya yapması gereken şeylerden biri, iletişimin yetki dilini (harfler, kelimeler, cümleler, vb.) bir araç olarak kullanarak, tasarım sürecini deneyimlemek ve görsel kültür içerisinde var olabilecek yeni olasılıkları bulgulamaktır.

Tipografi, tabiatı gereği, görsel uzam ve linguistik (dilbilimsel) bilinç arasında durur; estetik ve dilbilgisi arasındadır; biçim ve anlam (içerik ve/veya bağlam) arasındadır; görünen ve iç ses arasındadır. Tipografinin bu konumu, tasarımcı için mesaj üretici ve hatta dışavurumcu bir kimlik ortaya koymasını sağlayan bir bitişiklik yaratır. Bu durum tipografiyi diğer görsel bileşenlere nazaran, keşfe daha açık ve deneyselliğe uygun yapar.

Deneysel tipografinin ustası ve ‘grunge tipografi’ nin babası olarak adlandırılan David Carson bir röportajında şu nu söylemiştir: “Deneysellik, daha önce hiç denemediğim ‘şey’dir… daha önce görülmemiş ve duyulmamış olandır.” (Peter Bilak, 2005). Bu serginin çalışmaları, kompozisyonda yeni biçimlerden katmanlama (layering) tekniklerine, baskılama ortamlarının sınırlarını zorlayan spontane keşiflerden analog uyarlamalara, doku dizinlerinden etkili görüntüleme elde etmeye kadar yapılan bütün deneysel tasarım süreçlerini barındırmaktadır.

Sergide yer alan deneysel tipografi çalışmaları, Bilkent Üniversitesi, GSTMF, Media and Design Programı çerçevesinde GRA 511 Tipografi dersi katılımcıları, misafir tasarımcılar ve öğretim görevlisi Ekin Kılıç tarafından, 2015-2016 Güz’den 2016-2017 Bahar Dönemine kadar olan süreçte yapılan çalışmalar ve kritikler sonucunda ortaya konmuş, sergi tarihine kadar olgunlaştırılarak sonuçlandırılmış bir projenin işleridir. Proje poster, tasarım süreçlerinin izlenebileceği taslaklar ve giff/videolardan oluşmaktadır.

Sergi Katılımcıları;

Rengin Kocaoğlu (15-16 Güz) Volkan Acun (15-16 Güz) Sıla Alıcı (15-16 Güz) Pınar Çalışkan (15-16 Güz) Çiğdem Demir (15-16 Güz) Anıl Özdem (15-16 Güz) Şölen Ödül S. (15-16 Güz) Çetin Tünger (15-16 Güz) Sepideh Yekan. (15-16 Güz) Cansu Begüm Erkoç (16-17 Güz) Büşra Gümüşay (16-17 Güz) Şeyda Günönü (16-17 Güz) Yağmur Koçak (16-17 Güz) Güner  Munlafalıoğlu (16-17 Güz) Zeyca Örer (16-17 Güz) Ali Ranjbar (16-17 Güz) M. Kemal Sarıgül (16-17 Güz) Semra Ay (16-17 Bahar) Donya Dalirnaghadeh (16-17 Bahar) Selen Kantarcı (16-17 Bahar) Naile Kaş (16-17 Bahar) Melis Kocaoğlu (16-17 Bahar) Nazra Okay (16-17 Bahar) Merve Tuncel (16-17 Bahar) Berra Yalçın (16-17 Bahar) Ayşe Lalin Yüksel (16-17 Bahar) Erhan Tunalı (mis. tasarımcı) Çağatay Alpay (mis. tasarımcı) Funda Şenova T. (mis. tasarımcı) Efe Alpay (mis. tasarımcı) Ekin Kılıç (mis. tasarımcı)